KTO SOM

Volám sa Jarmila Horníková. V roku 2004 som ukončila magisterské štúdium etnológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Doktorandské štúdium etnológie som absolvovala v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied a zavŕšila obhajobou dizertačnej práce v roku 2007. Vo svojich výskumoch som sa zameriavala najmä na spoločenské témy: transformáciu rodiny a fungovanie sociálnej skupiny vojakov základnej služby. Deväť rokov som pôsobila v štátnej správe a v poslednom období sa venujem realizácii genealogických projektov. Žijem a tvorím v Bratislave.

ČO PONÚKAM

Malým i väčším obciam ponúkam originálnu príležitosť, ako rozšíriť známe fakty z miestnej histórie o informácie získané genealogickým bádaním. Na základe štúdia matričných záznamov umožňujem spoznať ľudí, ktorí svojimi individuálnymi osudmi formovali život v dedine a v podstate tým tvorili jej dejiny.

Zaujíma Vás, aké krstné mená boli vo Vašej obci módne? Chcete vedieť, ako často ženy privádzali deti na svet, v ktorých mesiacoch sa ich narodilo najviac a ktorá zo žien bola najstaršou rodičkou v dedine? V akom veku sa dievčatá vydávali a chlapci ženili, kedy sa konali sobáše, aký partner sa volil do manželstva? Akého veku sa ľudia dožívali, akým chorobám podliehali a v ktorých mesiacoch umierali najčastejšie? Odpovede aj na tieto otázky sa skrývajú v matrikách.

Pokiaľ premýšľate o jedinečnom nástroji na reprezentáciu obce a chcete sa od iných zaručene líšiť niečím exkluzívnym, môžete využiť niektorý z týchto výstupov:

Rodokmeň obce na webe

Elektronická prezentácia genealogických údajov o nežijúcich obyvateľoch obce na poskytovanej internetovej stránke. Výstup sa delí na schematickú a textovú časť. Schematická časť obsahuje všetky zistené dáta o konkrétnej osobe: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania, zamestnanie (ak boli uvedené v matrikách). Vymenované skutočnosti sa o každej osobe zobrazujú na prehľadnej karte s prepojením na jej príbuzných. Textová časť obsahuje vyhodnotenie údajov zaevidovaných do schematického usporiadania osôb. Týmto výstupom obohatíte stať o histórii obce na svojom oficiálnom webovom sídle a budete reprezentovať obec navonok pred najširším okruhom verejnosti.

Rodokmeň obce na nosiči informácií

Genealogické údaje o nežijúcich obyvateľoch obce spracované vo vlastnej aplikácii pre osobné počítače a uložené na CD alebo USB kľúči. Aplikácia kopíruje svojím vzhľadom i obsahom schematickú časť rodokmeňa ponúkaného v prvom type výstupu prostredníctvom webu. Súčasťou pamäťového média je zároveň textové vyhodnotenie údajov zaevidovaných do schematického usporiadania osôb. Tento výstup môže vhodne poslúžiť k reprezentačným účelom obce v užšom kruhu, napríklad ako darček pre dôležité návštevy, spomienkový predmet predajný záujemcom alebo ako príloha k obecnej monografii.

Rodokmeň obce ako fototapeta

Rodokmeň obce vizualizovaný vo veľkom formáte napríklad ako fototapeta. Genealogické údaje o nežijúcich obyvateľoch obce sú po spracovaní vo vlastnej aplikácii vygenerované do grafickej zostavy, ktorá obsahuje základné dáta o konkrétnej osobe: meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia (ak boli uvedené v matrikách). Ideálne riešenie, ako dekorovať rozsiahlu plochu steny a súčasne reprezentovať obec pred návštevníkmi priestoru v jej vlastníctve. Pre zvýšenie výpovednej hodnoty grafickej zostavy sa poskytuje jeden exemplár pamäťového média s podrobnými genealogickými dátami, spracovanými v aplikácii pre osobné počítače, vrátane textového vyhodnotenia údajov zaevidovaných do schematického usporiadania osôb.

ČO ZÍSKATE

Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. Na príklade obce Pitelová (okres Žiar nad Hronom) sa môžete pozrieť, čo všetko v sebe zahŕňa elektronická prezentácia genealogických údajov o nežijúcich obyvateľoch obce a textové vyhodnotenie údajov zaevidovaných do schematického usporiadania osôb:
Rodokmeň obce Pitelová
Čo o Pitelovčanoch hovoria matriky

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Zaujala Vás moja ponuka? Máte na mňa akúkoľvek otázku? Napíšte mi.